CatalàEspañol (Formal Internacional) (ES)

AUTOPROTECCIÓ

A JOB Tecnic som tècnics acreditats per a la redacció de Plans d'autoprotecció a tots els nivells d'afectació.

El nostre objectiu és la realització del Plans d'Autoprotecció segons la legislació vigent, d'una manera clara i operativa.

Som una empresa consolidada i sense rotació de personal, donant la tranquil·litat als nostres clients que sempre serà el mateix grup de tècnics els que assessoraran, redactaran, i implantaran els seus PAU's, des de l'inici del mateix fins a la seva homologació, incloent-hi les posteriors actualitzacions.

Des de JOB Tècnic donem suport als nostres clients facilitant la tasca d'elaboració, implantació, manteniment i homologació electrònica dels Plans d'Autoprotecció pel que es vegin afectats.

ENGINYERIA I SEGURETAT INDUSTRIAL

Ens esforcem per faci licitar als nostres clients el compliment legislatiu i mantenir en condicions de seguretat de la seva activitat.

Realitzem Llicències d'activitats, Documents de Protecció contra Explosions, Emmagatzematge de Productes Químics, Comprovació d'adequació d'equips de treball al RD 1215/97, al RD 400/1996, Memòries Tècniques de Marcatge CE,... entre d'altres.

 

 SOL·LICITAR PRESSUPOST ONLINE

Job tecncic. C/ Eduard Toldra 15, 08950 - Esplugues de Llob. Tel 93 371 85 84