CatalàEspañol (Formal Internacional) (ES)

DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

DECRET 82/2010, de 29 de juny, [PDF,767,58 KB.]
pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Resum del Decret 82/2010 sobre plans d’autoprotecció [PDF,1,26 MB.]

DECRET 127/2013, de 5 de març, [PDF,45,25 KB.]
de fixació d'un nou termini per presentar determinats plans d'autoprotecció d'àmbit local i d'adequació dels plans d'autoprotecció dels espais públics,de les activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic al Decret 82/2010, de 29 de juny.

Resum del Decret 127/2013 de fixació d'un nou termini per  presentar plans d'autoprotecció [PDF,42,82 KB.]

ORDRE INT/193/2011, de 28 de juliol [PDF,348,69 KB.]
per la qual es crea el Registre electrònic de plans d’autoprotecció.

 

 

Job tecncic. C/ Eduard Toldra 15, 08950 - Esplugues de Llob. Tel 93 371 85 84