• Llicencies d'Activitats / Medi Ambientals
  • Classificacio de Zones Atex
  • Emmagatzematge Productes Quimics
  • comprobacio d'adecuacio d'equips

    al RD 1215/97 i al RD 400/96

  • document de proteccio contra explosions (DOPEX)
CatalàEspañol (Formal Internacional) (ES)

Enginyeria - Seg. Industrial

Com a enginyeria portem anys realitzant treballs com:

Legalitzacions de equips i instal·lacions. 

Comprobació de cumpliment de màquines amb el RD 1215/97, i el RD 400/96.

Llicències de activitat / mediambientals. 

Projectes de Protecció Contra Incendis.

Plans Bàsic d'Emergències Municipals. (PBEMs)

Plans d'Actuació Municipals. (PAMs) 

Plans d'Emergències. (PEMs)

Anàlisis de riscos Industrials. 

Anàlisis de riscos ATEX.

Document de protecció contra Explosions

Projectes d'Emmagatzematge de productes químics (EPQ's). 

 

Job tecncic. C/ Eduard Toldra 15, 08950 - Esplugues de Llob. Tel 93 371 85 84